När du lämnar över nyckeln till hantverkarna gäller inte försäkringen om…