Fönsterinstallation, checklista när du pratar med din fönsterinstallatör